Dostava: 065/3444-001 i 011/3657-341

Banzaj Tempura - 6 kom

Banzaj Tempura - 6 kom

610,00 din

Tuna, krem sir, japanski omlet, tobiko